Medlemsbladet Sykepleien går digitalt

Forprosjekt og kurs er igang nå høsten 2013, med planlagt lansering av lesebrettversjonen av fagbladet Sykepleien 2014. TikkTakk AS er samarbeidspartner på DPS-kursing og tilrettelegging av maler for en produksjon hentet ut fra print-sider i PagePlanner 4

InDesign-opplæring for ca 50 aviser

TikkTakk AS skal  levere InDesign kompetansekurs til en rekke lokalaviser i Norge. Avtalen med Amedia strekker seg frem mot 2015

Automessen 2015

TikkTakk AS får ansvar for den grafiske utformingen av messen for 3dje gang på rad. Samarbeidet med Autobransjens Leverandørforening er allerede i gang og messelogo og invitasjonsbrosjyre er på gang.

Praktbok for Det Frivillige Skyttervesen

Et historisk verk om Landskytterstevnets 120-årige historie ble produsert i Son på forsommeren. Et spennende bok-prosjekt som resulterte i et 280 siders oppslagsverk med resultatslister og anektdoter gjennom hele den lange historien.

DPS fokus og kompetanseløft hos døttrene

Sunnmørsposten har i høst et samarbeid med TikkTakk AS for å gjennomføre et stort kompetanseløft med modernisering i datter-redaksjonene på nordvest-landet. I tillegg ser nå hovedavisen på nye muligheter med Adobes DPS-pakke og lesebrett

GKN Hydraulikk-katalog

Vi leverte sist i oktober vårt desidert største EasyCatalog-prosjekt. En teknisk katalog på 300 sider for GKN Driveline Skandinavia. Et spennende og krevende prosjekt som viste oss hva EasyCatalog virkelig kan bidra med i en teknisk, avansert produksjon med hovedvekt på tabell-presentasjon

Se webversjonen av katalogen her: